ភាសាអង់គ្លេស

ទាក់ទងមកកាន់យើងខ្ញុំ

ឈ្មោះ: Cangzhou Idler Conveyor Machinery Co., Ltd

អាស័យដ្ឋានៈ NO.16 Wuli Kiln Industrial Zone, Yanshan County, Cangzhou City, Hebei Province, China

ទូរស័ព្ទ: 86-0317-6390625

ទូរសារ: 86-0317-6390625

អ៊ី​ម៉ែ​ល​:  angie@idlerchina.com

ទូរសព្ទ/wechat៖ 86-13643179016

Whatsapp: 8613643179016